This project has received funding from the Research Council of Lithuania (LMTLT), agreement No [S-LIP-18-43].

Random types

šūkauja kaip Labargždžių jaujoj velniai
nesiginčyk su lenku: jo ir šuo neperlos

Don‘t argue with a Polish: even a dog cannot overbark them
pilvas - tai ne vėbarius, neapgausi
kalnus krauti
iš Dievo malonės visi esam žmonės, o tu, mamas, čia ne tavo namas
kugelis - ne budelis, šabas - ne labas
kalba kaip pupų prisivalgęs

One is speaking as if they have been eating beans
senai mergai bile tik su kelnėm
patriūbyk į birbisą, o jei nori ir į visą
per darbymečius netingėsi, žiemą ramiai pailsėsi
vienas vienan
kas nekyla, tas prisvyla
ar bigutę rado, kad šaiposi?
traškantis medis gyvena ilgus metus
marių vienas neišgersi

You will not drink up the sea alone.
vilką užmušęs, nuo zuikio nusigando
nori būti blogas, tai ženykis, nori būti geras, tai mirk
kunigo tiesa ant liežuvio, o jo dora kišenėje

The priest’s truth is on his tongue, and his morality in his pocket.
svarbu jaučiui, kad varlė kosti!

An ox doesn’t care that a frog coughs!
be kibirkšties ir gaisro nebūna

There is no fire without a spark.
nori gyvenk, nori išdvėsk
įsitaisė kaip šuo ant pervažo
gyvenimas sukas kaip žydo ratai
jei viena boba iš palago mirė, tai jau kitiem ir nesiženyt?
jaunoms tekėti, seniems galva linguoti

The young are to marry, the old are to bow heads
ant dantų nepadėjęs, netikėk

Don‘t believe until you have got it on your teeth
lepšė grybė ūmėdė - visas bobas suvedė

*A birch bolete got all women together
velnio ragai, katės nagai
pats kaip kamanė, subinė kaip daržinė

He is like a bumble-bee, and his ass is like a barn.
pati - ne rankovė - neišversi
apsivyniojo į bovelną
paleisti kaip pliką kalę
piemenys, vagys, o kur jūsų avys!
... kaip antį įsikišęs
boba iš ratų - tai pasšokėjo ratai
išsipūtęs kaip paukščių karalius
nepūsk į avilį - akių nustosi

Don‘t blow into a bee hive – you will lose your eyes
už krūtinių tasytis
ne grūdai, neišbyrės
dėkui dėdžiui, kad paėdžiau: nei paguliu, nei pasėdžiu

Thanks, uncle, for giving me food: I can neither lie down nor sit
šviežias sniegas senąjį suėda
juokitės juokitės, plaučiai vėdinasi
ar tu mane patvory radai
kurkti į ausis (primeluoti)
ką paima, tą padaro
Salamiestyj nėra salų, bet rugiai kaip miškas
gyvulys nebylys, niekam nepasiskųs

An animal is dumb, it cannot complain.
kas nupuolė, tas prapuolė
be laimės žmogui net laimė iš rankų iškrinta

Good fortune falls out of man‘s hands if he has no luck
nors medžian virsk


This project has received funding from the Research Council of Lithuania (LMTLT), agreement No [S-LIP-18-43].